Archive | Marzec 2014

Kobiety rządzą

We wtorek odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia „Szukam Drogi”. W jego trakcie prezeska Anna Gmurowska i  skarbniczka Anna Werochowska przedstawiły sprawozdania za ostatni rok oraz za całą kadencję. Podczas czterech lat zarząd „podwoił” liczbę członków Stowarzyszenia (obecnie jest ich 79), a także bardzo mądrze kierował polityką finansową, za co otrzymał jednogłośnie absolutorium. Najważniejszym wydarzeniem czteroletniej kadencji była oczywiście budowa i oddanie do użytku nowego Domu Dziennego Pobytu.

Obrazek

W trakcie wyborów członkowie Stowarzyszenia wybrali nowe władze. Prezeską ponownie została Anna Gmurowska. W skład zarządu weszli także: Mariola Majewska (wiceprezeska), Regina Klauzo (skarbniczka), Marlena Sikorska (sekretarz) oraz Anna Werochowska.

Na czele Komisji Rewizyjnej ponownie stanęła Maria Karnowska.