Cała sala śpiewa z nami….

10.11.2016 r. w ośrodkach wsparcia przy ul Gdańskiej 18 w Chojnicach uczestnicy

obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. Impreza zintegrowała uczestników: Domu

Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Samopomocy dla osób z

chorobą Alzheimera (znajdującego się w strukturach ŚDS) oraz zaprzyjaźnionych seniorów z

Chóru „Astry” działającego przy CHCK. Spotkanie rozpoczęło się wspólną kawą i ciastkiem.

Następnie zaproszono na występ wokalny przepleciony wierszami w wykonaniu uczestników DDP

i KS. Śpiewanie pieśni patriotycznych tak chwyciło za serca, że cała widownia włączyła się w

śpiew.