Archive | Styczeń 2017

Noworoczne spotkanie

Dnia 10.01.2017 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Szukam Drogi” w

Chojnicach przy ul. Gdańskiej 18 odbyło się Spotkanie Noworoczne dla członków. Swoją

obecnością zaszczycili nas- pan Andrzej Gąsiorowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie i Edward Pietrzyk – Wiceburmistrz Chojnic. Wznosząc toast, najserdeczniejsze życzenia

noworoczne wszystkim zebranym złożyła pani Anna Gmurowska – prezes stowarzyszenia. Krótko

przedstawiła plany stowarzyszenia na rok 2017, jednak dokładnie będą one omówione na Walnym

Zebraniu w marcu. Już teraz zaprosiła na nowe wydarzenie w kalendarzu imprez stowarzyszenia, a

mianowicie – na Spotkanie Karnawałowe w dniu 17.02.2017 r. o godzinie 16.00. Nadmieniła

również, że w tym roku planowane są wycieczki. Członkowie zasiedli przy stołach, rozmawiając,

częstując się kawą i ciastem. Pani prezes wymieniła Piekarnię „Bagietkę”, która część ciasta

zasponsorowała.unnamed-1 unnamed-2 unnamed-3 unnamed-4 unnamed

This entry was posted on 13 stycznia 2017, in Aktualnosci.