Aktualne sprawozdania

Poniżej oraz w zakładce „Sprawozdania roczne” dostępne są już sprawozdania oraz bilanse za 2016 rok przedstawione podczas zebrania.

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 R.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Rachunek zysków i strat za 2016

Bilans za 2016