Spotkanie Noworoczne 2019

Dnia 15 stycznia 2019 odbyło się kolejne Spotkanie Noworoczne dla członków Stowarzyszenia „Szukam Drogi”. Zaproszeni byli goście: Pan Andrzej Gąsiorowski- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Iwona Skocka- prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i radna miasta Chojnice.
Pani prezes Anna Gmurowska, zapoznała obecnych z planami na bieżący rok. Członkowie Akademii „Aktywna Jesień” poznali swój harmonogram zajęć.