Walne zebranie sprawozdawcze 2019

Dnia 12 marca 2019 odbyło się zebranie sprawozdawcze. Prezes odczytała sprawozdanie merytoryczne, a skarbnik- sprawozdanie finansowe. Sprawozdania znajdują się w zakładce sprawozdania roczne.