Andrzejki

Dnia 28 listopada 2019 w siedzibie stowarzyszenia odbyło się spotkanie andrzejkowe, poprowadzone przez prezes stowarzyszenia, Panią Annę Gmurowską.