Walne zebranie

10.06.2021 r. O godz.15.30 w siedzibie stowarzyszenia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Zapoznano członków że sprawozdaniami: merytorycznym,finansowym i bilansem oraz komisji rewizyjnej. Podjęto 4 uchwały. Wszystkie sa do wglądu na stronie internetowej organizacji w zakładce SPRAWOZDANIA.