Szkolenie z pierwszej pomocy

Kolejne spotkanie w ramach współpracy ze stowarzyszeniem INSPIRACJA to wykład i pokaż z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprowadzony przez panią Alicję Kaźmierczak. W spotkaniu 28.06.2021 r. uczestniczyli członkowie naszego stowarzyszenia oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach.