Seniorzy w akcji- pokonać bariery

W siedzibie Stowarzyszenia 12.08.21r. gościliśmy panią Wiolettę Szczepanik, która w ramach projektu „Seniorzy w akcji- pokonać bariery” realizowanego przez Stowarzyszenie INSPIRACJA z Czarnego zapoznała uczestników Domu Dziennego Pobytu oraz Klubu Samopomocy z zasadami zdrowego trybu życia i odżywiania. Kolejne spotkania z tego cyklu odbyły się w sierpniu oraz wrześniu.