WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

16.03.2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne, finansowe i bilans za rok 2021 oraz plan pracy na rok 2022. W głosowaniu jawnym wybrano nowy zarząd – prezes – Anna Werochowska, zastępca prezesa – Anna Gmurowska, skarbnik – Regina Klauzo, sekretarz – Marlena Sikorska oraz członek zarządu – Grażyna Bardelska. Powołano też nowy skład Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca – Gabriela Kolińska, zastępca- Bożena Szewa oraz sekretarz – Małgorzata Dzwonkowska.