Spotkanie z zainteresowaniem

Dnia 23.06.2016 r. o godz. 15.30 przy ul. Gdańskiej 18 w Chojnicach po raz kolejny odbyło się spotkanie na temat: „Otępienie w przebiegu choroby Alzheimera”. Organizatorem spotkania był Klub Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera wraz ze Stowarzyszeniem „Szukam Drogi”. Prezentację multimedialną i pogadankę poprowadziła pani Mirosława Józefowicz z zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Na spotkanie przybyło 35 osób, a wśród nich: rodziny osób z chorobą Alzheimera, terapeuci, pielęgniarki środowiskowe, członkowie stowarzyszeń, opiekunowie z DPS­ów, studenci i osoby zainteresowane tą tematyką.

Podczas spotkania padały trudne pytania np.: Jak radzić sobie z agresją słowną lub fizyczną, często pojawiającą się jako objaw choroby?, w jakich ośrodkach można uzyskać wsparcie?

Prowadząca udzielała wyczerpujących odpowiedzi, opierając się na wieloletnim doświadczeniu i przykładach z życia wziętych.

Na rzecz Punktu Informacyjno­Konsultacyjnego działającego przy Klubie Samopomocy 20160623_161001dla osób z chorobą Alzheimera, pani Józefowicz przekazała niezbędne poradniki i broszury.

Reklamy
This entry was posted on 28 czerwca 2016, in Aktualnosci.

ŚDS Chojnice zwycięzcą Mistrzostw Pomorza

3 czerwca na stadionie Chojniczanki Chojnice przy ul. Mickiewicza odbyły się IX Mistrzostwa Pomorza w piłce nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy z dwóch województw – pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Zagrało w nim 11 drużyn – od Gdańska po Chojnice czy Nakło.

Drużyny zagrały w dwóch grupach. W grupie A najlepszy okazał się DPS Chojnice, wyprzedzając Nakło, Czersk, Konarzyny, ŚDS Chojnice II i Kleszczewo. W grupie B zwyciężyła drużyna ŚDS Chojnice, drugi był ŚDS Więcbork, a kolejne miejsca zajęły Gdańsk, Tuchola i Narkowy.

Następnie drużyny rozegrały mecze finałowe. Pierwsze miejsce zdobyli gospodarze ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach trenowani przez Aleksandra Knittera, którzy jako jedyni nie stracili w całym turnieju bramki. Drugie miejsce zajął Dom Pomocy Społecznej z Chojnic, trzecie miejsce przypadło drużynie z Nakła, a czwarte z Więcborka. Piąte miejsce zajął Czersk, szóste Gdańsk, siódme Konarzyny, ósme Tuchola, dziewiąte Narkowy, dziesiąte ŚDS Chojnice II, a jedenaste Kleszczewo.

Najlepszym zawodnikiem turnieju, którego wyłonił konkurs, został Mariusz Dziędziela z Chojnic, najlepszym bramkarzem, który jako jedyny nie stracił bramki, został Rafał Wisiński z Chojnic. Najlepszą zawodniczką została Magda Bruchmann z Kleszczewa.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymali medale i nagrody indywidualne. Każdy zespół otrzymał też identyczną nagrodę zespołową oraz puchar.

Łącznie udział w turnieju wzięło 11 drużyn – łącznie z opiekunami, trenerami i kibicami było to ponad 100 osób. Łącznie z wolontariuszami i osobami pomagającymi przy turnieju było to ok. 130 osób.

Mistrzostwa odbywały się pod patronatem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, burmistrza Chojnic dr Arseniusza Finstera oraz Piotra Stanke, zastępcy wójta gminy Chojnice.

Wspomogli nas: Pomorski Związek Piłki Nożnej, Altus – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Kazimierz Ginter właściciel Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych, Regina Klauzo właściciel firmy Eurostandard, Jarosław Papka (właściciel firmy Papka Meble), Józef Urbaniak (właściciel Zakładu Ogólnobudowlanego), Centrum Handlowe Brama Pomorza, Lucyna i Thuy Tran Dinh (właściciele Restauracji Sukiennice), Maciej Werochowski (właściciel Pizzerii&Restauracji Bazylia).

Przy organizacji turnieju swój udział mieli także nasi partnerzy: Urząd Miejski i Referat Kultury i Sportu w Chojnicach, Qrtyna Project, Medyczno­Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach, Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz grono innych osób.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Chojnice24 chojnicecomrelacja Pomorska

This entry was posted on 28 czerwca 2016, in Aktualnosci.

Kolejne spotkanie o chorobie Alzheimera. Zapraszamy

Stowarzyszenie Szukam Drogi w Chojnicach zaprasza opiekunów i rodziny osób z chorobą Alzheimera oraz wszystkich zainteresowanych tematyką na kolejne spotkanie. Szkolenie w formie prezentacji na temat „Otępienie w przebiegu choroby Alzheimera” poprowadzi pani Mirosława Józefowicz z zarządu gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy osobom z chorobą Alzheimera.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Szukam Drogi przy ul. Gdańskiej 18 w Chojnicach w czwartek 23 czerwca o godz. 15.30.

logo

This entry was posted on 14 czerwca 2016, in Aktualnosci.

Zebranie sprawozdawcze za nami

Odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Szukam Drogi.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Szukam Drogi” w Chojnicach za rok 2015

I. Dane dotyczące Stowarzyszenia

1. Nazwa:   Stowarzyszenie „Szukam Drogi”. Organizacja pożytku publicznego.
2. Siedziba i adres: Środowiskowy Dom Samopomocy, 89-600 Chojnice, ul. Gdańska 18, tel./fax : (52)3976625;
www.szukamdrogi.pl
3. Data wpisu w KRS: 20.04.2010 r.
4. Numer KRS:   0000354286
5. REGON: 221012650

 1. Dane dotyczące członków Zarządu:
  Prezes – Anna Gmurowska
  Zastępca prezesa – Maria-Jolanta Majewska
  Skarbnik – Regina Klauzo
  Sekretarz – Marlena Sikorska
  Członek – Anna Werochowska

7. Dane dotyczące członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca – Maria Karnowska

Zastępca – Danuta Jasnoch

Sekretarz – Aleksander Knitter

8. Cele statutowe Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez:
– działanie na rzecz poprawy jakości życia publicznego w Polsce i poza obszarem RP, – działanie na rzecz poprawy stanowionego prawa w Polsce i jakości jego stosowania,
– budowę społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza poprzez wspomaganie powstawania dobrowolnych zrzeszeń i promowania zasady pomocniczości,
– wspomaganie obywatelskiej kontroli nad władzami wszystkich szczebli,
– polepszenie kontroli obywatelskiej nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi,
– upowszechnianie wychowania, edukacji i sportu, kultury, nauki oraz działalności charytatywne,
– integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego
– ochronę praw człowieka
– świadczenie pomocy społecznej
– promocję i ochronę zdrowia
– organizowanie i wspieranie wolontariatu

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem członków rodzin osób niepełnosprawnych, a także tych wszystkich, którym bliska jest idea pomocy drugiemu człowiekowi. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób starszych i samotnych:

a) Rehabilitację psychospołeczną osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem, aby mogły znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

b) Aktywizację sprawnych seniorów poprzez zachęcanie ich do aktywnego trybu życia i korzystania ze współczesnych zdobyczy techniki.
c) Treningi sprawności umysłowej i fizycznej dla osób starszych i z chorobami neurodegeneracyjnymi, aby jak najdłużej mogły funkcjonować w środowisku rodzinnym.
d) Świadczenie usług opiekuńczych oraz pomoc w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego osobom starszym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

 1. Zapobieganie izolacji społecznej osób z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem ze zbiorowości lokalnej i rodziny poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych w celu tworzenia więzi społecznych.

 2. Organizowanie prelekcji i pogadanek na temat zdrowia, szeroko pojętej kultury i tradycji, a tym samym kształtowanie właściwych relacji pomiędzy społecznością ludzi zdrowych, a osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

 3. Propagowanie pozytywnych wyników współpracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w lokalnych mediach.

5. Promowanie kultury fizycznej i sportu jako sposobu na zdrowie psychiczne i dobrą kondycję poprzez wspieranie organizacji imprez sportowych i artystycznych dla osób niepełnosprawnych.

6. Prowadzenie grup wsparcia oraz tworzenie warunków do terapii rodzin i osób.

7. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-terapeutycznych wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8. Inicjowanie działań mających na celu pomoc rodzinom i osobom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych poprzez udzielanie wsparcia środowiskowego, psychologicznego, terapeutycznego i pomocy prawnej.

9. Wspieranie finansowe i rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach oraz innych ośrodków wsparcia z zakresu pomocy społecznej.

10. Popieranie utworzenia w Chojnicach Zespołu Ośrodków Wsparcia.

11. Tworzenie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez przybliżanie dóbr kultury i tradycji.

12. Pozyskiwanie funduszy na działalność pożytku publicznego poprzez:

a) sprzedaż towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego

b) organizowanie aukcji, festynów, loterii i zbiórek publicznych

c) sprzedaż przedmiotów i darowizn na ww. prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 1. Składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizację działalności pożytku publicznego.

 2. Współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie organizowania pomocy społecznej oraz z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

III. Działalność Stowarzyszenia „Szukam Drogi” w okresie od 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym miała charakter nieodpłatny. Adresowana była głównie do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu oraz ich rodzin, a także innych członków Stowarzyszenia. Miała zatem zasięg lokalny.

W minionym roku Stowarzyszenie „Szukam Drogi” nie prowadziło odpłatnej działalności statutowej, ani działalności gospodarczej.

IV. Informacja o pracy Zarządu w okresie sprawozdawczym.

 1. Zorganizowanie spotkania noworocznego z władzami miasta Chojnice (14.01.2015).

 2. Organizacja Walnego Zebrania – 18.03.2015 r.

 3. Pozyskiwanie środków na na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

 4. Zorganizowanie i współfinansowanie wycieczek: do Częstochowy (21-22.05.2015) oraz Poznania i Kórnika dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu i członków Stowarzyszenia.

 5. Pozyskanie dotacji z Urzędu Miasta Chojnice na realizację projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – kultura i historia Wielkopolski” (organizacja wycieczki do Poznania i Kórnika – 27.08.2015).

 6. Zorganizowanie pikniku na „Pożegnanie Lata” dla członków Stowarzyszenia (12.09.2015).

 7. Współorganizacja VIII Mistrzostw Pomorza Środowiskowych Domów Samopomocy w piłce nożnej „Strzelam Gole” 2015.

 8. Kontynuowanie spotkań z psychologiem dla członków rodzin uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

 9. Kontynuowanie współpracy z:

– Gimnazjum nr 1, które nieodpłatnie użycza salę gimnastyczną na treningi drużyny piłkarskiej ŚDS,

– Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Gemini” reprezentowanym przez p. Katarzynę Karpus.

– Muzem Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach.

  • z Biurem Rachunkowo- Finansowym „CODEX” reprezentowanym przez p. Joannę Domagałę.

  • z Powiatową Bursą dla młodzieży szkolnej w Chojnicach reprezentowaną przez dyrektora – pana Jana Bruskiego.

  • Medyczno-Społecznym Zespołem Szkół Policealnych w Chojnicach (wolontariusze),

  • Chojnickim Domem Kultury reprezentowanym przez dyrektora – pana Radosława Krajewicza,

  • Domem Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Połczyńskich w Wysokiej reprezentowanym przez dyrektor – panią Katarzynę Bronikowską,

  • Domem Pomocy Społecznej w Chojnicach reprezentowanym przez dyrektor- panią Dagmarę Orzech,

  • Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt i Schroniskiem dla Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach reprezentowanym przez prezesa – pana Jarosława Frączka.

 1. Aktywizacja seniorów 50 + pod nazwą Akademia „Aktywna Jesień” , która na koniec roku 2015 skupiała 35 osób. W jej ramach odbyło się 11 spotkań:

– Spotkanie noworoczne członków stowarzyszenia „Szukam Drogi” z władzami miasta.

– Tradycje i zwyczaje związane z końcem karnawału.

– Święta Wielkanocne – zajęcia warsztatowe (zdobienie wydmuszek metodą decoupage).

– Spotkanie w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego – prelekcja i promocja książki pana Czarnowskiego „Boże Męki”.

– Charzykowy kolebką polskiego żeglarstwa.

– „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – projekcja filmu „Między Brdą a Wolą”.

– „Pożegnanie Lata” – piknik dla członków stowarzyszenia.

– „Do serca przytul psa – weź na kolana kota”- spotkanie z przedstawicielami Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt i Schroniska dla zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach (pan Jarosław Frączek).

– Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego – projekcja multimedialna o miejscach pochówków Polaków w Polsce, Europie i na świecie.

– Spotkanie towarzyskie „Na imieninach u Katarzyny i Andrzeja”.

– Zajęcia warsztatowe – „Ozdoby świąteczne dawniej i dziś” (prelekcja i wykonywanie ozdób z papieru).

 1. Pozyskiwano środki finansowe na działalność statutową ze: składek członkowskich, darowizn, 1% podatku, odsetek z lokat oraz zbiórek publicznych.

 1. Przychody i koszty w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota przychodów Stowarzyszenia ogółem – 28.938,70 zł

w tym:

Składki członkowskie

4.925,00 zł

Darowizny finansowe

9.870,67 zł

Przychody z 1% podatku

8.121,50 zł

Przychody ze zbiórek publicznych (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy)

982,00 zł

Przychody – wpisowe na organizację Mistrzostw Pomorza w piłce nożnej dla Środowiskowych Domów Samopomocy „Strzelam gole 2013”

800,00 zł

Dotacja z Urzędu Miasta Chojnice na projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie – kultura i historia Wielkopolski”

3000,00 zł

Wpłaty uczestników wycieczki do Poznania i Kórnika

1230,00 zł

Przychody finansowe (odsetki)

9,53 zł

RAZEM:

28.938,70 zł

Darowizny rzeczowe- łącznie na koszt 2.256,69 zł.

2. Koszty Stowarzyszenia ogółem – 14.985,22 zł

w tym:

Koszty administracyjne

544,92 zł

Koszty – usługi bankowe

130,62 zł

Koszty – usługi księgowe

615,00 zł

Koszty statutowe

3.860,89 zł

Koszty organizacji Mistrzostw Pomorza „Strzelam gole 2015”

4.564,55 zł

Koszty organizacji wycieczki do Poznania i Kórnika

5.060,00 zł

Koszty współfinansowania wycieczki do Częstochowy

200,24 zł

RAZEM:

14.985,22 zł

3.Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwotę 8.121,50 zł pozostawiono na bieżącym rachunku bankowym (4.000 zł – z przeznaczeniem na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych, a 4.121,50 zł na działalność statutową stowarzyszenia).

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. – 55.862,23zł.

w tym:

 • środki pieniężne w kasie (pogotowie kasowe) – 486,47 zł.

 • środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym – 29.732,22 zł.

(nr 45 8146 0003 0000 0568 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Chojnicach 89-600,

ul. Kościuszki 23).

 • środki pieniężne na 2 lokatach bankowych – 20.662,73 zł i 4.980,81 zł.

(odsetki na lokatach przez rok – 281,83 zł).

5. Stowarzyszenie przekazało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach na czas określony (do 31.12.2015 r.) do bezpłatnego używania rzeczy ruchome (stanowiące majątek Stowarzyszenia) o łącznej wartości 39.822,52 zł.

VI. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na umowę o pracę i umowę zlecenie.

W związku z powyższym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń.

Nie wypłacono wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń członkom zarządu lub innym osobom w Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych

Stowarzyszenie nie nabywało obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego

Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości.

Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych.

VII. Dane o działalności zleconej

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

IX. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie „Szukam Drogi” nie miało zobowiązań podatkowych, a wymagane deklaracje złożono.

X. Informacja o przeprowadzonej kontroli i o jej wynikach.

Kontrolę działalności Stowarzyszenia za rok 2015 przeprowadziła Komisja Rewizyjna, która nie stwierdziła uchybień. Szczegółowa informacja o wynikach kontroli zawarta została w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie KOMISJI REWIZYJNEJza rok 2015

bilans za 2015 r

rachunek zysków i strat z a 2015

This entry was posted on 21 marca 2016, in Aktualnosci.

Spotkanie noworoczne

20.01.2016 r. o godz. 15.30 wzorem lat ubiegłych odbyło się Spotkanie Noworoczne

Stowarzyszenia „Szukam Drogi”. Uczestników spotkania powitała prezes­ Anna Gmurowska.

Obecni byli zaproszeni goście: pan Edward Pietrzyk, pan Andrzej Gąsiorowski oraz pan Kazimierz

Ginter. Wzniesiono noworoczny toast, życząc wszystkim powodzenia i realizacji planów w 2016

roku, w którym nadal najważniejszy dla stowarzyszenia jest zakup samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych.

IMG_2203 IMG_2199 IMG_2197 IMG_2204

This entry was posted on 11 lutego 2016, in Aktualnosci.

Zapraszamy na zebranie

logo

Zarząd Stowarzyszenia „Szukam Drogi” serdecznie zaprasza członków na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się w środę 20 stycznia 2016 roku o godz. 15.30 przy ul. Gdańskiej 18 w Chojnicach.

 Informujemy, że będzie możliwość opłacenia składek członkowskich.

 

This entry was posted on 7 stycznia 2016, in Aktualnosci.

„Mikołajem być, aby pełniej żyć!”

Dnia 7.12.2015 do Domu Dziennego Pobytu przyszły przedstawicielki chojnickiego

Stowarzyszenia na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „Wspólny Dom”. Uczestnicy Domu

włączyli się w akcję „Mikołajem być, aby pełniej żyć!”. Zebrali dobrowolne składki i na rzecz

podopiecznych Stowarzyszenia przekazali paczkę słodyczy na Wigilię. Prezes Stowarzyzenia –

pani Monika Wensker podziękowała w imieniu dzieci i rodziców zastępczych i wręczyła na ręce

pani Anny Gmurowskiej „Certyfikat Wielkiego Serca”. Słodycze zostaną rozdzielone na 76 dzieci

w różnym wieku.

DSC_1736[1] DSC_1735[1] DSC_1731[1]

This entry was posted on 11 grudnia 2015, in Aktualnosci.

„Aktywna Jesień 50+” zaprasza

Wszystkich członków Akademii „Aktywna Jesień 50+” zapraszamy na kolejne spotkanie – dnia

14.12.2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Gdańskiej 18. Temetyka zajęć –

bożonarodzeniowa w formie warsztatów. Pod okiem instruktorki – pani Lucyny Bonik będziemy

wykonywać papierowe gwiazdy.

20150324_163459

This entry was posted on 11 grudnia 2015, in Aktualnosci.

Andrzejki z wróżbami i tańcami

W Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach odbyły się Andrzejki. Wróżby i zabawy

przygotowali członkowie Rady Domu – pani Janina Szafrańska, Józef Trejdowski, Krystyna

Czupa. W organizację włączyła się również uczestniczka – pani Elżbieta Lewandowska. Było

tradycyjne lanie wosku, quiz wiedzy o tradycji andrzejek i katarzynek. Zabawę dopełniły tańce

przy muzyce, do których dołączyli uczestnicy Klubu Samopomocy dla osób z chorobą

Alzheimera.

DDP Chojnice DSC_1727 DSC_1723 DDP Chojnice Andrzejki

Piknik był bardzo udany

W tym roku Piknik dla członków Stowarzyszenia odbył się 12.09. w ogrodzie przy ul Gdańskiej

18. Przybyło prawie 60 osób. Piknik rozpoczęła pani Prezes Anna Gmurowska, która powitała

obecnych i życzyła dobrej zbawy. Gościem Pikniku był pan Andrzej Gąsiorowski – Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Spotkanie przy kawie, herbacie i wypiekach przeplatano

konkursami z nagrodami na świeżym powietrzu. Najbardziej jednak podobał się turniej kręglarski,

który prowadziła Przewodnicząca Akademii „Aktywna Jesień” – Ewa Zwiewka wraz z Marią

Karnowską. Nad grillem czuwał pan Karol Bolałek. Można było najeść się do syta, bo były

kiełbaski, surówka i pyszne pieczywo ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Członkowie mieli okazję

by zapłacić składki członkowskie. Humory i pogoda dopisywały.

Piknik Szukam Drogi Piknik Szukam Drogi w Chojnicach IMG_2091

This entry was posted on 15 września 2015, in Aktualnosci.

Pierwsze spotkanie Punktu Informacyjno-­Konsultacyjnego

Pierwsze spotkanie Punktu Informacyjno­-Konsultacyjnego przy Klubie Samopomocy, w

którym uczetniczyło 30 osób odbyło się dnia 25.08.2015 r. o godz 17.00 w siedzibie

Stowarzyszenia „Szukam Drogi” przy ul Gdańskiej 18 w Chojnicach. Spotkanie było kolejną

inicjatywą Stowarzyszenia „Szukam Drogi”, prowadzącą była Mariola Majewska (wiceprezes

Stowarzyszenia oraz kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Samopomocy w

Chojnicach). Na temat choroby Alzheimer wypowiedzieli się następujący specjaliści: lekarz

psychiatra, psycholog, pielęgniarka. Lekarz psychiatra rozróżnił , na czym polega normalne

„zapominianie”, a kiedy zaczyna się choroba Alzheimera. Pani doktor opowiedziała o nowinkach

medycznych dotyczących choroby i nowych lekach. Wyrażnie zaznaczyła o złym wpływie

wyrwania osoby z Alzheimerem ze środowiska rodzinnego i umieszczenia jej w ośrodku

całodobowym. Zwróciła także uwagę na chorobę Picka i objaśniła, czym różni się ona od choroby

Alzheimera. Oznajmiła o innych chorobach, którym towarzyszą zaburzenia pamięci (np. depresja).

Pani psycholog omówiła potrzeby i problemy, zwłaszcza psychiczne opiekuna osoby z chorobą

Alzheimera oraz podkreśliła wartość uczestnictwa w grupie wsparcia czy indywidualnych

rozmów. Pielęgniarka wymieniła inne formy pomocy dla osób z chorobą Alzheimera, które z

uwagi na etap choroby nie są w stanie funkcjonować w ośrodkach dziennego pobytu m.in. usługi

opiekuńcze. Przedstawiła również fakty dotyczące geriatrii w Polsce. Obecni mogli zadawać

pytania do specjalistów oraz wyrazić swoje oczekiwania wobec Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego. Spotkanie było ważne zwłaszcza dla rodzin, których bliscy z chorobą

Alzheimera znajdują się na liście oczekujących do Klubu Samopomocy. Na dzień dzisiejszy

ośrodek ten obejmuje opieką 5 osób. Obecni poprosili o zorganizowanie spotkania na temat

profilaktyki choroby Alzheimera oraz terapeutycznych zajęć pokazowych z chorym, takich, jakie

prowadzone są na co dzień lub cyklicznie w Klubie Samopomocy. Pojawiły się również prośby o

możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia i indywidualne konsultacje z psychologiem czy

psychiatrą.

This entry was posted on 15 września 2015, in Aktualnosci.

Zapraszamy na piknik

Zarząd Stowarzyszenia „Szukam Drogi”

serdecznie zaprasza

na PIKNIK

który odbędzie się dnia 12 września 2015 r. (sobota)

w godz. 10:00 – 14.00 przy ul. Gdańskiej 18 w Chojnicach.

Osoba towarzysząca, nie będąca członkiem stowarzyszenia wzorem lat ubiegłych

wpłaca na jego rzecz 5 zł.

This entry was posted on 31 sierpnia 2015, in Aktualnosci.

Nowa inicjatywa – Punkt Informacyjno­-Konsultacyjny

Następna inicjatywa Stowarzyszenia „Szukam Drogi” w Chojnicach

Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Samopomocy działającego na rzecz ośrodków wsparcia:

oraz Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach

Punkt Informacyjno­-Konsultacyjny dla rodzin osób z chorobą Alzheimera I innymi chorobami neurodegeneracyjnymi.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze spotkanie, które

odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia „Szukam Drogi” przy ul. Gdańskiej 18 w Chojnicach

dnia 25.08.2015 r. o godz. 17.00.

Na spotkaniu obecni będą:

­ lekarz psychiatra,

– pielęgniarka,

– inni specjaliści.

– psycholog,

This entry was posted on 19 sierpnia 2015, in Aktualnosci.

Wycieczka do Sarbska

Dnia 8.07.2015 r. odbyła się autokarowa wycieczka do Sarbska k. Łeby dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach. Zgodnie z planem wycieczki zwiedzaliśmy SEA PARK, m. in. Muzeum miniatur latarni morskich, Muzeum Współczesnego Pomorskiego Rękodzieła Marynistycznego, Oceanarium prehistoryczne 3D, największe fokarium w Polsce (w tym – pokaz karmienia i treningu medycznego fok), Park makiet zwierząt morskich naturalnych rozmiarów, wrak na wspak, woliery z ptakami. Dla chętnych i głodnych wrażeń kolejną atrakcją było – kino 5D.

basen z fokami muzeum marynistyczne muzeum miniatur latarni morskich

Srebrne medale ŚDS w międzynarodowym finale

Drużyna z Środowiskowego Domu Samopomocy wróciła w euforii z 15 finału Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Seni Cup w Toruniu. Zagrało w nim 30 drużyn z 8 krajów – m.in. z Niemiec, Litwy, Rosji, Ukrainy, oczywiście Polski.

Poziom turnieju był wysoki, ŚDS Chojnice zagrał w środkowej grupie sprawnościowej z zespołami z Niemiec, Litwy, Czech oraz trzech z Polski. Nasz zespół wygrał trzy mecze jeden zremisował i jeden przegrał. – Zajęliśmy ostatecznie drugie miejsce i dostaliśmy srebrne medale. Smakują jednak jak złote, bo kosztowały nas dużo pracy, treningów całorocznych oraz sporo sił w samym turnieju eliminacyjnym i finałowym, który rozgrywał się w 30- stopniowym upale – mówi trener Aleksander Knitter.

IMG_3512 IMG_3523 IMG_3631 IMG_4538 IMG_4542 IMG_4571 IMG_4587 IMG_4627 IMG_4654Było bardzo miło, pogratulowaliśmy Litwinom zwycięstwa i choć żałujemy, że nie udało się zdobyć złota, to i tak czujemy się świetnie, gdyż był to nasz najlepszy sezon w historii – komentuje trener. – Zdobyliśmy bowiem dwa złote medale na Mistrzostwach Pomorza Środowiskowych Domów Samopomocy w Chojnicach i na Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Olimpiad Specjalnych w Gdyni, wywalczyliśmy awans do finałów Seni Cup i w końcu zajęliśmy drugie miejsce i srebrne medale w finale Międzynarodowym w Toruniu. Nasz tegoroczny bilans meczów o stawkę to 14 wygranych, 1 remis i 2 przegrane. Zasłużyliśmy więc na… dłuuuuuuuuugie urlopy od piłki.

Skład w finale:
Bramkarz – Rafał Wisiński, kapitan Mariusz Dziędziela oraz Stanisław Szamotulski, Marek Lazer, Dawid Łangowski, Arkadiusz Kamiński, Paweł Szczęsny, trener Aleksander Knitter, opiekun Marlena Sikorska.

This entry was posted on 19 sierpnia 2015, in Aktualnosci.

Zdobyliśmy Mistrzostwo Pomorza!

Drużyna Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach zwyciężyła w Mistrzostwach Pomorza w piłce nożnej organizowanych przez ŚDS i Stowarzyszenie Szukam Drogi.

Na ósmą edycję naszego turnieju przyjechało w tym roku osiem drużyn z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Dziewiątą drużyną byli gospodarze z ŚDS, którzy potwierdzili swoją wysoką formę i do złotych medali Olimpiad Specjalnych oraz awansu do międzynarodowego turnieju Seni Cup dołożyli trzeci sukces w tym roku – zdobyli pierwsze miejsce w Mistrzostwach Pomorza.

Brawa i gratulacje należą się jednak wszystkim drużynom, które zaszczyciły nas swoją obecnością. I dla wszystkich drużyn oraz każdego zawodnika z osobna przygotowaliśmy medale i nagrody. Jak zwykle nikt z Chojnic nie wyjechał pustymi rękami.

Kolejność na zakończenie Mistrzostw była nast następująca: 1. ŚDS Chojnice, 2. ŚDS Więcbork, 3. ŚDS Czersk, 4. DPS Chojnice, 5. ŚDS Narkowy, 6. ŚDS Gdańsk, 7. ŚDS Tuchola, 8. ŚDS Nakło, 9. ŚDS Rybaki.

Najlepszy zawodnik: Dawid Cylkowski (ŚDS Nakło)

Najlepszy strzelec: Mariusz Dziędziela (ŚDS Chojnice)

Najlepszy bramkarz: Rafał Wisiński (ŚDS Chojnice)

Dodatkowo cenne nagrody trafiły do trzech najlepszych strzelców i trzech bramkarzy. Każda drużyna otrzymała puchar, a każdy zawodnik medal. Puchar specjalny otrzymał ŚDS Rybaki.

 

Organizatorzy VIII Mistrzostw Pomorza w piłce nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy w Chojnicach „Strzelam Gole” 2015 dziękują wszystkim, którzy pomogli w
organizacji turnieju, a szczególnie pomogli nam:

Arseniusz Finster – burmistrz Chojnic
Piotr Stanke – przyjaciel drużyny
Ryszard Stachurski – wojewoda pomorski

oraz sponsorzy:
Centrum Handlowe „Brama Pomorza”, Regina Klauzo – Eurostandard, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK w Sopocie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK w Sopocie, Kazimierz Ginter – Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych, Józef Urbaniak – Zakład Ogólnobudowlany, Lucyna i Thuy Tran Dinh – Restauracja Sukiennice, Pomorski Związek Piłki Nożnej.

Dziękujemy również sędziom Mieczysławowi Szwedzie, Andrzejowi Kosiedowskiemu, wolontariuszom, obsłudze nagłośnieniowej – Radosław Osiński, i medycznej – Ewa Sobiejewska oraz licznej grupie partnerów, a także lokalnym mediom, które relacjonowały przebieg Mistrzostw.

Organizatorzy: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Stowarzyszenie Szukam Drogi w Chojnicach.

Marzenie na ten rok to nowy samochód

W stowarzyszeniu „Szukam Drogi” nie ma mowy o spoczywaniu na laurach. Rok 2014, który właśnie jego członkowie podsumowali, był wyjątkowo udany, ale to nie oznacza, że osobom starszym czy też niepełnosprawnym, nie można jeszcze pomóc.

IMG_1649

Na początku zeszłego roku oddano bowiem do użytku nową siedzibę Domu Dziennego Pobytu, a to niewątpliwie sukces „Szukam Drogi”, które do tego pomysłu przekonało burmistrza i władze miasta. – Mamy teraz piękny budynek, bez barier – cieszyła się podczas walnego zebrania sprawozdawczego prezeska Anna Gmurowska. A jakie plany ma stowarzyszenie na ten rok? – Naszym priorytetem jest zakup samochodu, który umożliwiłby nam dowiezienie uczestników – mówi Gmurowska. Brak pojazdu to w wielu przypadkach spory problem, zwłaszcza dla starszych i chorych uczestników Domu Dziennego Pobytu. Niestety, nie wszyscy mogą liczyć na wolny czas swoich dzieci czy też wnuków, a dzięki pojazdowi osoby te mogłyby bez trudu docierać na zajęcia i spotkania do DDP. Dlatego wszystkie tegoroczne akcje będą nastawione na zbiórkę pieniędzy na zakup samochodu. Jest możliwość otrzymania wsparcia na jego zakup, ale na wkład własny potrzeba ok. 40-50 tys. zł. Dlatego już sami członkowie stowarzyszenia czy też uczestnicy DDP dobrowolnie wpłacają dowolne kwoty, nawet minimalne, ale każda taka wpłata skraca drogę do wymarzonego zakupu. Była też okazja podsumować działalność stowarzyszenia, zapoznać członków z finansami oraz zaplanować pracę na ten rok. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Warto też pochwalić członków za frekwencję – z 86 członków stowarzyszenia na zebraniu było prawie 60.

A na koniec zebrania była okazja, by wspólnie zaśpiewać piosenkę. Być może wkrótce będzie występ na szerszym forum

This entry was posted on 30 marca 2015, in Aktualnosci.

Zapraszamy na zebranie

Zarząd Stowarzyszenia „Szukam Drogi”

serdecznie zaprasza na

WALNE ZEBRANIE

dnia 18.03.2015 r. (środa) o godz. 16.00

przy ul. Gdańskiej 18 w Chojnicach.

Informujemy, że będzie możliwość opłacenia składek członkowskich.

 

This entry was posted on 4 marca 2015, in Aktualnosci.

Spotkanie noworoczne

14 stycznia odbyło się już piąte noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia „Szukam Drogi”. Były życzenia od prezesa Anny Gmurowskiej i zaproszonych gości (Burmistrza Chojnic- Arseniusza Finstera, Dyrektora PCPR Andrzeja Gąsiorowskiego, Przewodniczącej Komisji do spraw społecznych Joanny Warczak i innych). Atmosfera sprzyjała dyskusji o planach na najbliższe lata. I nie ma wątpliwości, że podążają one we właściwym kierunku. Energii, chęci i pomysłów członkom Stowarzyszenia nie brakuje. Zaproszeni goście zapewnili, że w swoich działaniach Stowarzyszenie nie zostanie pozostawione bez wsparcia.

zdjęcie do gazety pomorskiej

This entry was posted on 16 stycznia 2015, in Aktualnosci.

Dzień Seniora

Już po raz drugi nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w „Dniu Seniora”, który zorganizowany był w Parku 1000-lecia w Chojnicach. Pod swoim namiotem wystawiliśmy biżuterię, prace decoupage, z gipsu, papierowej wikliny. Nad stoiskiem czuwały przewodnicząca Akademii Aktywna Jesień Ewa Zwiewka, członkowie Marlena Sikorska, Lucyna Bonik i Danuta Jasnoch. Rozdaliśmy 100 baloników z ulotkami promujących naszą organizację.

dzien seniora2 dzien seniora

Byliśmy na koncercie

7 maja 2014 grupa członków Stowarzyszenia, należących do Akademii Aktywna Jesień 50+ zwiedziła podziemia bazyliki i wysłuchała koncertu organowego. Przewodnikiem był ks. Jacek Dawidowski. Zwiedziliśmy również poddasze kościoła gimnazjalnego. Na koniec złożyliśmy kwiaty na ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej.

bazylika IMG_0936

This entry was posted on 23 grudnia 2014, in Aktualnosci.

Kobiety rządzą

We wtorek odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia „Szukam Drogi”. W jego trakcie prezeska Anna Gmurowska i  skarbniczka Anna Werochowska przedstawiły sprawozdania za ostatni rok oraz za całą kadencję. Podczas czterech lat zarząd „podwoił” liczbę członków Stowarzyszenia (obecnie jest ich 79), a także bardzo mądrze kierował polityką finansową, za co otrzymał jednogłośnie absolutorium. Najważniejszym wydarzeniem czteroletniej kadencji była oczywiście budowa i oddanie do użytku nowego Domu Dziennego Pobytu.

Obrazek

W trakcie wyborów członkowie Stowarzyszenia wybrali nowe władze. Prezeską ponownie została Anna Gmurowska. W skład zarządu weszli także: Mariola Majewska (wiceprezeska), Regina Klauzo (skarbniczka), Marlena Sikorska (sekretarz) oraz Anna Werochowska.

Na czele Komisji Rewizyjnej ponownie stanęła Maria Karnowska.

Uwaga! Zebranie!

18 marca o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Szukam Drogi” (Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gdańskiej 18) odbędzie się ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE.
Zarząd zaprasza wszystkich aktualnych członków oraz osoby, które chciałyby dołączyć do Stowarzyszenia „Szukam Drogi”.

logo

This entry was posted on 27 lutego 2014, in Aktualnosci.

Zapraszamy na Mistrzostwa Pomorza!!

Stowarzyszenie „Szukam Drogi” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnicach zapraszają wszystkie chętne placówki z województwa pomorskiego oraz zaproszone z kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w VII Mistrzostwach Pomorza w piłce nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy w Chojnicach.
Turniej odbędzie się 13 czerwca 2014 roku na Stadionie Miejskim Chojniczanka przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach (lub w razie niepogody w sali sportowej Zespołu Szkół Licealnych przy ul. Nowe Miasto – przy stadionie).

Drużynę z ŚDS reprezentować może 7 zawodników lub zawodniczek (5 grających i 2 rezerwowych) oraz trenerzy, opiekunowie, kierowca – łącznie 10 osób. Czas trwania turnieju wstępnie przewidujemy od godz. 9.00 do 16.00 – każda drużyna rozegra kilka meczów (dokładny harmonogram podamy po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń).

Pozostałe informacje, regulamin, karta zgłoszenia można pobrać w osobnych plikach.
Znajdują się one w zakładce Mistrzostwa Pomorza ŚDS 2014 
Fotki

This entry was posted on 11 lutego 2014, in Aktualnosci.

Nowy Dom Dziennego Pobytu otwarty!

Promyk Słońca świeci mocno

– To był strzał w dziesiątkę – zgodnie powtarzali dziś goście, którzy odwiedzili nowy Dom Dziennego Pobytu. Osoby starsze i chore mogą w nim liczyć na opiekę, rehabilitację, a także ciepły posiłek.

Przy ul. Gdańskiej w Chojnicach oficjalnie otwarto nowy Dom Dziennego Pobytu, który od ośmiu lat nosi nazwę „Promyk Słońca”. Dziś zaświecił on dla wszystkich potrzebujących jeszcze mocniej…

IMG_7641

Od teraz na 500 metrach kwadratowych starsi i schorowani chojniczanie, w tym osoby chore na chorobę Alzheimera, mogą liczyć na szeroką pomoc – od „zwykłej” opieki po treningi i zajęcia umysłowe, manualne, terapeutyczne, a także wsparcie psychoterapeuty czy psychiatry.
– Ośrodek dziennego wsparcia istnieje w Chojnicach już 31 lat. Była to jedna z pierwszych tego typu placówek w województwie bydgoskim. Na tamte czasy zaspakajała ona potrzeby społeczności lokalnej, ale w obecnych czasach budynek sprzed 80 lat nie spełniał już warunków i potrzeb chojniczan – powiedział podczas otwarcia burmistrz Arseniusz Finster, który wsłuchał się kilkanaście miesięcy temu w prośby pomysłodawców stworzenia nowej placówki, czyli Stowarzyszenia „Szukam Drogi” i wraz z Radą Miejską zdecydował o budowie nowej placówki. Dziś sam próbował pomniejszać swój wkład w powstanie Domu, ale bez wątpienia to dzięki niemu ten budynek powstał.

IMG_7571

Podczas dzisiejszego otwarcia początek pomocy społecznej i tego ośrodka dziennego wsparcia dla chojniczan wspominała wzruszona Brygida Mechlin. O planach i zamierzeniach mówiły kontynuatorki tej misji Mariola Majewska (szefowa ŚDS i DDP) i Anna Gmurowska (prezeska Stowarzyszenia „Szukam Drogi”), które podkreślały, że nowy Dom daje o wiele większe możliwości w niesieniu pomocy potrzebującym chojniczanom. – Nasze marzenia się spełniły, bo priorytetem Stowarzyszenia „Szukam Drogi” od samego początku jest poprawa jakości życia osób starszych i chorych, a nowy budynek daje takie możliwości – mówiły.

Obie panie podziękowały wszystkim tym, dzięki którym udało się wyposażyć zbudowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej nowy Dom Dziennego Pobytu.

W doposażenie obiektu włączyły się Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz samo Stowarzyszenie „Szukam Drogi”, ale także sporo firm i osób prywatnych. Na apel o pomoc odpowiedzieli: Witold Malinowski z Polipolu, salon łazienek Eurostandard oraz dodatkowo państwo Klauzowie, a także Kazimierz Ginter z firmy Ginter oraz Spar-Meble, Jarpol, Polaszek i Daro. Inicjatywę wsparli również Stowarzyszenie Sabat Człuchowskich Szefowych wraz z Marią Wróblewską (organizując koncert charytatywny), a także wolontariusze z pobliskiej Bursy, którzy pomogli przy pracach porządkowych i organizacyjnych. Pomocną dłoń podali także uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy.

IMG_7616

Członkowie Stowarzyszenia „Szukam Drogi” pamiętali też o Piotrze Stanke, który jeszcze jako poseł pierwszy wpłacił na konto Stowarzyszenia zebrane na Balu Poselskim fundusze.

IMG_7588

 

Spotkanie noworoczne

Dnia 14 stycznia 2014 odbyło się Spotkanie Noworoczne dla członków Stowarzyszenia wraz z zaproszonymi gośćmi. Była miła atmosfera. Zebranym czas umilili pięknym śpiewem pan Tomasz Krasojewicz i grą na akordeonie uczennica z zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 2 – Karina Tryba.
IMG_0472IMG_0470IMG_0463

Członkowie klubu seniora Wrzos z wizytą w Domu Dziennego Pobytu

W minioną środę (15.01) członkowie klubu seniora Wrzos zwiedzili nowy budynek Domu Dziennego Pobytu. Jego oficjalne otwarcie odbędzie się 3 lutego br.
Podczas wizyty seniorzy rozmawiali m.in. z Arseniuszem Finsterem burmistrzem Chojnic oraz  Anną Gmurowską prezesem stowarzyszenia „Szukam Drogi” i Mariolą Majewską kierownikiem Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy na temat funkcjonowania placówki, a także użytkowania jej przez członków Wrzosu. Ustalono, że seniorzy będą mogli korzystać z DDP bezpłatnie w godzinach popołudniowych.

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.


Irmina Łysakowska, fot. Marian Nowak, źródło: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Chojnicach http://www.miastochojnice.pl/?a=16&id=5214

Jarmark Bożonarodzeniowy

W grudniu Stowarzyszenie „Szukam Drogi” wzięło po raz drugi udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbył się 14 grudnia 2013 r. na Starym Rynku w Chojnicach. Na naszym stoisku można było nabyć ozdoby świąteczne, choinkowe, stroiki, rzeźby, odlewy gipsowe, biżuterię, ciasteczka i wiele różnych pomysłów na prezent. Wszystkie przedmioty zostały wykonane przez zdolne ręce członków stowarzyszenia.
grudzień itd. 096 grudzień itd. 097 grudzień itd. 099

This entry was posted on 30 stycznia 2014, in Aktualnosci.

Koncert z myślą o nowym Domu

Image

W auli „starego ogólniaka” odbył się wieczór poetycko-muzyczny „Z miłości i tęsknoty”. Chojniczanie, którzy przyszli wspomogli jednocześnie doposażenie nowego Domu Dziennego Pobytu, który stanął przy ul. Gdańskiej 18.

Wieczór z muzyką i poezją zorganizowali Stowarzyszenie „Szukam Drogi”, Stowarzyszenie „Sabat Człuchowskich Szefowych” oraz LO im. Filomatów Chojnickich. – Jako organizatorzy cieszymy się, że przyjęliście nasze zaproszenie – mówiła do zgromadzonych prezeska Stowarzyszenia „Szukam Drogi” Anna Gmurowska. – Tym bardziej, że przyświeca nam szczytny cel.
Image
Cały dochód zostanie przeznaczony na doposażenie nowego Domu Dziennego Pobytu, który stanął przy Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Gdańskiej 18. – Przeciwnie do dotychczasowego Domu Dziennego Pobytu, który już nie spełnia żadnych wymogów, nowy jest piękny, pachnący, jasny, przestronny i bez barier architektonicznych – wyliczała Anna Gmurowska.

Niestety, jest też częściowo … pusty, bo mimo wielkiego zaangażowania ratusza, który go zbudował oraz członków Stowarzyszenia „Szukam Drogi”, którzy pukali już do drzwi wielu chojnickich firm, nadal brakuje wyposażenia – głównie mebli i sprzętu. – Samorząd wziął na swoje barki bardzo dużo, dlatego my też chcemy pomóc – mówiła Gmurowska.

Zebrani wysłuchali koncertu Mateusza Milewskiego oraz poezji w wykonaniu uczniów LO. Nadal mile widziani są wszyscy ci, którzy chcieliby jeszcze wspomóc Stowarzyszenie „Szukam Drogi” w doposażeniu Domu Dziennego Pobytu. Chętni mogą skontaktować się telefonicznie (52 397-66-25) lub poprzez e-mail: szukamdrogi@op.pl
Image

Jesteśmy dziennikarzami

Od sierpnia uczestniczymy w warsztatach dziennikarsko-fotograficznych w Środowiskowym Domu Samopomocy, które realizowane są dzięki programowi Stowarzyszenia Szukam Drogi i dofinansowaniu przez Wojewodę Pomorskiego.

IMG_5199

W ramach zajęć dowiedzieliśmy się wszystkiego na temat gazet oraz innych mediów. Poznaliśmy też podstawowe zasady fotografowania, a dzięki kupionym aparatom cyfrowym sami też uczymy się wykonywać zdjęcia. Odwiedziliśmy również redakcje gazet – Czas Chojnic oraz Gazety Pomorskiej, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć jak pracują dziennikarze i jak powstaje gazeta (poniżej relacje z tych gazet, które napisały o naszej wizycie). Odwiedziliśmy również Radio Weekend. Zdobyte wiadomości przydadzą się nam do stworzenia własnej gazetki.
SDS018
Mieliśmy również okazję być na konferencji prasowej u burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera.
Obecnie przygotowujemy teksty oraz zdjęcia do naszej gazetki.

 

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.


SDS016

Piłkarze ŚDS Chojnice na meczu Lechii

Piłkarze ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach mieli okazję zobaczyć na żywo mecz Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk a Lechem Poznań. Wrażenie na uczestnikach zrobił również stadion PGE Arena.

 Obrazek

W sobotę kilkunastu piłkarzy z ŚDS w Chojnicach wraz z opiekunami wyjechało na mecz Ekstraklasy do Gdańska. Spotkanie Lechii z Lechem Poznań było pełne emocji, wpadło aż 5 goli. Szkoda tylko, że aż 4 dla drużyny przyjezdnej…
Mimo niekorzystnego wyniku wyjazd na długo pozostanie w naszej pamięci.

Wyjazd do Gdańska możliwy był dzięki programowi „Sport Pomostem dla Was i dla Nas” z grantów Urzędu Miasta w Chojnicach. Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu z Chojnic oraz klubowi Lechia Gdańsk, który ufundował nam bezpłatne bilety.
Zdjęcie chojnickiej drużyny znalazło się na głównej stronie internetowej klubu Lechia.pl

 

 Obrazek

ObrazekObrazek

 Obrazek

Fot. Paweł Szczęsny, (olo), lechia.pl

Dzień Seniora w Parku

Za nami Dzień Seniora, który wspólnie z innymi stowarzyszeniami, osobami i instytucjami zorganizowaliśmy w Parku 1000-lecia.
Oto co napisali o imprezie w chojnickich mediach:

http://www.chojnice.com

Takie akcje jak dzisiaj (21.09.) powinny być organizowane nawet co tydzień. Wówczas może mielibyśmy mniej schorowanych i zasępionych seniorów, za to więcej aktywnych i radosnych.

Image

Właśnie z myślą o nich takie organizacje jak Sabat Szefowych i Stowarzyszenie Szukam Drogi ze wsparciem ChDK i innych partnerów zorganizowało dziś Dzień Seniora w Parku 1000 – lecia. Zgodnie z założeniami, seniorzy mieli być nie tylko biernymi odbiorcami, lecz aktywnymi uczestnikami tego święta.

Próbowali więc swych sił w różnych dziedzinach pracy artystycznej, mieli okazję zażyć ruchu pod fachowym okiem, z chęcią słuchali też oferty artystycznej . A że pogoda dopisała, to i frekwencja była przyzwoita. Ten dzień miał uświadomić sędziwym chojniczanom, że nie trzeba skazywać się na przebywanie w czterech ścianach mieszkania. A odnowiony Park 1000 – lecia jest idealnym miejscem do tego, bę dodać swemu życiu w „złotym wieku” więcej barw i radości.

ImageImage

(ro)

Gazeta Pomorska
Pogoda na szczęście dopisała, więc młodsi i starsi mogli się bawić w parku 1000-lecia do woli.
Po raz pierwszy z inicjatywy stowarzyszenia Sabat Szefowych zorganizowano taki dzień w plenerze i to w miejscu jak najbardziej odpowiednim, bo w zmodernizowanym parku 1000-lecia.
Image
Były występy, proste ćwiczenia rekreacyjne, można było zajrzeć na rozmaite stoiska, gdzie seniorzy i nie tylko chwalili się swoimi talentami – układaniem bukietów, wyrobami z włóczki, cudeńkami ze szkła zdobionymi metodą decoupage. Można było zmierzyć ciśnienie i dowiedzieć się co nieco o zdrowiu. Kto chciał, mógł zagrać w boule, w tenisa stołowego, pochodzić z kijkami. Albo pomalować pod okiem artystki Justyny Laski-Pietrzyńskiej.

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130923/INNEMIASTA04/130929789

(em)

http://www.chojnice24.pl

Dziś w parku Tysiąclecia świętowano Dzień Seniora. W założeniu skierowany był do całych rodzin, nie tylko osób 50 +. W audytorium znalazło się miejsce na kulturalne wydarzenia m.in. monodram „Uśmiech Dostojewskiego” w wykonaniu Grzegorza Szlangi, a także występy muzyczne.

Image

Nieopodal chętni mogli zagrać w szachy czy ping ponga. Reszta sportowych zajęć odbywała się na bulodromie i siłowni terenowej. Rozmaite stowarzyszenia rozstawiły stoiska, na których można było obejrzeć czy kupić rękodzieło artystyczne. O ważny aspekt w tym wieku, czyli zdrowie, zadbały pielęgniarki z Gemini.

http://chojnice24.pl/artykul/16579/dzien-seniora-pod-chmurka/

(mz)

Wszyscy wyjechali z medalami

Za nami VI Mistrzostwa Pomorza w piłce nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy w Chojnicach. W tym roku wygrał Czersk, drugie było Wejherowo, a trzecie miejsce zajęli gospodarze z ŚDS Chojnice.

ŚDS Czersk

W piątek na stadionie Chojniczanki odbyły się VI Mistrzostwa Pomorza w piłce nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy. Mistrzostwa rozpoczęły się przemarszem przez stadion oraz losowaniem grup, a także występami artystycznymi – zatańczyły czirliderki z ŚDS oraz zaśpiewała Gabriela Głuszek.

W Mistrzostwach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnicach i Stowarzyszenie Szukam Drogi – zagrało 12 drużyn z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Po meczach eliminacyjnych do grupy finałowej awansowały Nakło, Więcbork, Chojnice, Wejherowo, Czersk oraz Kolnik. Po bardzo ciekawych i zaciętych meczach w tym roku najlepsi okazali się piłkarze z Czerska, którzy wyprzedzili Wejherowo. Gospodarze z ŚDS Chojnice, mimo kontuzji dwóch najlepszych zawodników, zdołali wywalczyć trzecie miejsce. Tuż za podium uplasował się Więcbork, piąte miejsce zajęło Nakło, a szóste Kolnik.

ŚDS Chojnice

W grupie pocieszenia najlepsza okazała się i siódme miejsce w turnieju zajęła drużyna z miejscowości Rybaki. Za nią kolejno uplasowały się: Tuchola, Narkowy, ŚDS Chojnice II, Kleszczewo i Gdańsk.

Dzięki pomocy wielu sponsorów wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, a każdy zawodnik niezależnie od zajętego miejsca otrzymał medal oraz indywidualną nagrodę za włożony trud i serce do gry.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Szymon Jączyński z Chojnic, królem strzelców został Łukasz Stefanowski z Wejherowa, a najlepszą bramkarką, która wpuściła najmniej bramek w turnieju była Karolina Byszewska z Tucholi. Tych troje zawodników otrzymało w prezencie po … tablecie.

Po turnieju odbył się również konkurs rzutów karnych, dzięki współpracy z klubem Chojniczanka między słupkami stanął bramkarz Chojniczanki Rafał Misztal. Najlepszym strzelcem okazał się Łukasz Ćwikliński z drużyny ŚDS Narkowy, który w nagrodę otrzymał rower górski.

Organizatorzy przygotowali też wiele innych nagród i wyróżnień, które wręczali samorządowcy, organizatorzy, a także piłkarze Chojniczanki Marcin Garuch, Daniel Feruga i Rafał Misztal.

IMG_7998

Patronat nad Mistrzostwami objęli burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, Piotr Stanke oraz Polski Związek Piłki Nożnej.

Mecze społecznie sędziowali Andrzej Kosiedowski i Mieczysław Szweda.

Organizatorzy jeszcze raz bardzo dziękują wszystkim sponsorom, tj.:

Fundacji im. Franciszka Stefczyka w Gdyni, Urzędowi Miejskiemu w Chojnicach,

Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Piotrowi Stanke, Kazimierzowi Ginterowi, Tomaszowi Kierskiemu oraz Grzegorzowi Sząszorowi bez których organizacja Mistrzostw byłaby niemożliwa.

Podziękowania należą się

także sędziom, pracownikom ChDK, Urzędowi Miejskiemu, Referatowi Kultury i Sportu przy UM oraz nieocenionym słuchaczkom I klasy Terapii Zajęciowej z Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach, uczennicom Gimnazjum nr 2 Oliwi Mich i Karolinie Grochowskiej, Karolinie Dzwonkowskiej, Patrycji Horbie i Romie Buławie.

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.


Organiz
atorzy:

Środowiskowy Dom Samopomocy

Stowarzyszenie „Szukam Drogi”

Honorowy patronat nad imprezą objęli:

Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Finster, Polski Związek Piłki Nożnej, Piotr Stanke

Sponsorzy:

Fundacja im. Franciszka Stefczyka w Gdyni, Urząd Miejski Chojnice, Pomorski Związek Piłki Nożnej, Kazimierz Ginter, Tomasz Kierski, Grzegorz Sząszor
Partnerzy:
Urząd Miejski Chojnice, Chojnicki Dom Kultury, NZOZ „Gemini”, Urząd Miasta – Referat Kultury i Sportu, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych, MKS Chojniczanka

Patronat medialny:

chojnice.com, Gazeta Pomorska, chojnice24.pl, Czas Chojnic, Radio Weekend

Więcej zdjęć wkrótce!!!!

Do Mistrzostw już blisko

 

 

Miło nam poinformować, że Mistrzostwa odbędą się w tym roku pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego, burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera oraz Piotra Stanke.

Ustaliliśmy już system rozgrywek. W Mistrzostwach Pomorza zagra 12 drużyn z województwa pomorskiego oraz zaproszone z kujawsko-pomorskiego. Turniej potrwa jeden dzień.

 

12 drużyn zostanie podzielonych w wyniku losowania kapitanów na dwie grupy A i B. Zespoły w grupach zagrają po 5 meczów eliminacyjnych po 5 minut cały mecz bez przerwy. Następnie trzy najlepsze drużyny z grupy A i trzy najlepsze drużyny z grupy B zagrają ze sobą w grupie finałowej, a zespoły z miejsc 4-6 z obu grup zagrają ze sobą w grupie pocieszenia. Mecze finałowe (po 5 meczów) i w grupie pocieszenia (również po 5 meczów) będą trwały po 10 minut cały mecz bez przerwy.
Przypominamy, że:
– turniej odbędzie się 7 czerwca 2013 roku w godzinach 09:00 – około 16:00 na Stadionie Miejskim Chojniczanka w Chojnicach przy ulicy Mickiewicza 12. W razie niepogody turniej zostanie przeniesiony do hali sportowej Zespołu Szkół przy ul. Nowe Miasto (tuż przy stadionie). O zmianie drużyny zostaną poinformowane wcześniej.
– zabrania się gry w butach piłkarskich (typu „tepy”) z korkami lub wkręcanymi metalowymi korkami o sztywnej plastikowej podeszwie. Obowiązują TYLKO i WYŁĄCZNIE tenisówki (adidasy) z gładką podeszwą!!!

Harmonogram rozgrywek

 

8.00 – 8.45 – przyjazd drużyn
9.00 – spotkanie organizacyjne z trenerami w sali konferencyjnej
9.10 – przemarsz przez stadion
9.15 – losowanie grup
9.25 – występy artystyczne
9.45 – przemowy otwarcie turnieju
10.00 – 11.50 – eliminacje
11.50 – 12.30 – przerwa obiadowa
12.30 – 15.35 – mecze finałowe i w grupie pocieszenia
15.40 – konkurs rzutów karnych
16.00 – wręczenie nagród i zakończenie turnieju

Uwaga1. Drużyny po zakończeniu swoich meczów eliminacyjnych udają się bezzwłocznie do restauracji Chojniczanka (na stadionie) na obiad.
Uwaga 2. Harmonogram może jeszcze ulec drobnym zmianom.

 

 

Mistrzostwa Pomorza – przygotowania trwają

Już tylko dwa miesiące pozostały do naszych Mistrzostw Pomorza w piłce nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy, które w tym roku zaplanowaliśmy na 7 czerwca – tradycyjnie na stadionie Chojniczanki.
Do rozgrywek zgłosiło się 12 drużyn, w tym nowe ekipy. Skąd? Niech to pozostanie jeszcze niespodzianką.
Patronat nad Mistrzostwami objęli już burmistrz Chojnic Arseniusz Finster i wojewoda pomorski Ryszard Zaborowski. Aktualnie pracujemy nad organizacją, by Mistrzostwa wypadły jak najlepiej.
Ważna informacja, w razie niepogody (tej opcji nie dopuszczamy) będzie czekała na nas nowa hala sportowa Zespołu Szkół (tuż przy stadionie).

Zapraszamy na Mistrzostwa Pomorza w piłce nożnej ŚDS

Stowarzyszenie Szukam Drogi oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnicach zapraszają wszystkie chętne placówki z województwa pomorskiego oraz zaproszone z kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w VI Mistrzostwach Pomorza w piłce nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy w Chojnicach.
Turniej odbędzie się 7 czerwca 2013 roku na Stadionie Miejskim Chojniczanka przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach (lub w razie niepogody w hali sportowej Centrum Park przy ul. H. Wagnera).

Mistrzostwa odbędą się już po raz szósty. Corocznie bierze w nich kilkanaście drużyn złożonych z piłkarzy niepełnosprawnych reprezentujących Środowiskowe Domy Samopomocy.

Szczegóły i dokumenty do pobrania w zakładce „Strzelam Gole 2013”