Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

  • Prezes – Anna Gmurowska
  • Zastępca Prezesa – Grażyna Bardelska
  • Skarbnik – Regina Klauzo
  • Sekretarz – Małgorzata Dzwonkowska
  • Członek – Ewa Jarzembska- Zwiewka
Komisja Rewizyjna:
  • Przewodnicząca – Danuta Jasnoch
  • Bożena Szewa