Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

  • Prezes – Anna Gmurowska
  • Zastępca Prezesa – Mariola Majewska
  • Skarbnik – Regina Klauzo
  • Sekretarz – Marlena Sikorska
  • Członek – Anna Werochowska
Komisja Rewizyjna:
  • Przewodnicząca – Maria Karnowska
  • Danuta Jasnoch
  • Aleksander Knitter
Reklamy