Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

  • Prezes – Anna Werochowska
  • Zastępca Prezesa – Anna Gmurowska
  • Skarbnik – Regina Klauzo
  • Sekretarz – Marlena Sikorska
  • Członek – Grażyna Bardelska
Komisja Rewizyjna:
  • Przewodnicząca – Gabriela Kolońska
  • Zastępca Przewodniczącej- Bożena Szewa
  • Sekretarz- Małgorzata Dzwonkowska