Archive | Wrzesień 2015

Piknik był bardzo udany

W tym roku Piknik dla członków Stowarzyszenia odbył się 12.09. w ogrodzie przy ul Gdańskiej

18. Przybyło prawie 60 osób. Piknik rozpoczęła pani Prezes Anna Gmurowska, która powitała

obecnych i życzyła dobrej zbawy. Gościem Pikniku był pan Andrzej Gąsiorowski – Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Spotkanie przy kawie, herbacie i wypiekach przeplatano

konkursami z nagrodami na świeżym powietrzu. Najbardziej jednak podobał się turniej kręglarski,

który prowadziła Przewodnicząca Akademii „Aktywna Jesień” – Ewa Zwiewka wraz z Marią

Karnowską. Nad grillem czuwał pan Karol Bolałek. Można było najeść się do syta, bo były

kiełbaski, surówka i pyszne pieczywo ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Członkowie mieli okazję

by zapłacić składki członkowskie. Humory i pogoda dopisywały.

Piknik Szukam Drogi Piknik Szukam Drogi w Chojnicach IMG_2091

This entry was posted on 15 września 2015, in Aktualnosci.

Pierwsze spotkanie Punktu Informacyjno-­Konsultacyjnego

Pierwsze spotkanie Punktu Informacyjno­-Konsultacyjnego przy Klubie Samopomocy, w

którym uczetniczyło 30 osób odbyło się dnia 25.08.2015 r. o godz 17.00 w siedzibie

Stowarzyszenia „Szukam Drogi” przy ul Gdańskiej 18 w Chojnicach. Spotkanie było kolejną

inicjatywą Stowarzyszenia „Szukam Drogi”, prowadzącą była Mariola Majewska (wiceprezes

Stowarzyszenia oraz kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Samopomocy w

Chojnicach). Na temat choroby Alzheimer wypowiedzieli się następujący specjaliści: lekarz

psychiatra, psycholog, pielęgniarka. Lekarz psychiatra rozróżnił , na czym polega normalne

„zapominianie”, a kiedy zaczyna się choroba Alzheimera. Pani doktor opowiedziała o nowinkach

medycznych dotyczących choroby i nowych lekach. Wyrażnie zaznaczyła o złym wpływie

wyrwania osoby z Alzheimerem ze środowiska rodzinnego i umieszczenia jej w ośrodku

całodobowym. Zwróciła także uwagę na chorobę Picka i objaśniła, czym różni się ona od choroby

Alzheimera. Oznajmiła o innych chorobach, którym towarzyszą zaburzenia pamięci (np. depresja).

Pani psycholog omówiła potrzeby i problemy, zwłaszcza psychiczne opiekuna osoby z chorobą

Alzheimera oraz podkreśliła wartość uczestnictwa w grupie wsparcia czy indywidualnych

rozmów. Pielęgniarka wymieniła inne formy pomocy dla osób z chorobą Alzheimera, które z

uwagi na etap choroby nie są w stanie funkcjonować w ośrodkach dziennego pobytu m.in. usługi

opiekuńcze. Przedstawiła również fakty dotyczące geriatrii w Polsce. Obecni mogli zadawać

pytania do specjalistów oraz wyrazić swoje oczekiwania wobec Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego. Spotkanie było ważne zwłaszcza dla rodzin, których bliscy z chorobą

Alzheimera znajdują się na liście oczekujących do Klubu Samopomocy. Na dzień dzisiejszy

ośrodek ten obejmuje opieką 5 osób. Obecni poprosili o zorganizowanie spotkania na temat

profilaktyki choroby Alzheimera oraz terapeutycznych zajęć pokazowych z chorym, takich, jakie

prowadzone są na co dzień lub cyklicznie w Klubie Samopomocy. Pojawiły się również prośby o

możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia i indywidualne konsultacje z psychologiem czy

psychiatrą.

This entry was posted on 15 września 2015, in Aktualnosci.