Archive | Kwiecień 2017

Pierwsza taka zabawa karnawałowa

W siedzibie stowarzyszenia przy ul. Gdańskiej 18 w piątek 17.02.2017 w godzinach 16.00-19.00

można było usłyszeć odgłosy hucznej zabawy. Odbyło się bowiem po raz pierwszy Spotkanie

Karnawałowe dla członków. Imprezę uświetnił swoim graniem i śpiewaniem pan Marek Kiziuk

(dyrygujący Chórem Seniorów „Astry”). Tańce przeplatały się z poczęstunkiem oraz konkursami z

nagrodami.