Archive | Kwiecień 2017

Aktualne sprawozdania

Poniżej oraz w zakładce „Sprawozdania roczne” dostępne są już sprawozdania oraz bilanse za 2016 rok przedstawione podczas zebrania.

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 R.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Rachunek zysków i strat za 2016

Bilans za 2016

This entry was posted on 20 kwietnia 2017, in Aktualnosci.

Pierwsza taka zabawa karnawałowa

W siedzibie stowarzyszenia przy ul. Gdańskiej 18 w piątek 17.02.2017 w godzinach 16.00-19.00

można było usłyszeć odgłosy hucznej zabawy. Odbyło się bowiem po raz pierwszy Spotkanie

Karnawałowe dla członków. Imprezę uświetnił swoim graniem i śpiewaniem pan Marek Kiziuk

(dyrygujący Chórem Seniorów „Astry”). Tańce przeplatały się z poczęstunkiem oraz konkursami z

nagrodami.