Sprawozdania roczne

Sprawozdania za 2021 rok

Sprawozdania za 2019 rok

Spr.MERYTORYCZNe-za-rok-2019

Sprawozdanie-FINANSOWE-za-rok-2019 (1)

 

Sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018
Sprawozdanie finansowe za rok 2018

 

 Sprawozdania za 2017 rok

bilans
rachunek zysków i strat
sprawozdanie finansowe za 2017 r.

sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za 2016 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 R.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Rachunek zysków i strat za 2016

Bilans za 2016

Sprawozdania za 2015 rok

Sprawozdanie KOMISJI REWIZYJNEJza rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

rachunek zysków i strat z a 2015

bilans za 2015 r

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 (1)

Sprawozdania za 2014 rok

Bilans za 2014

Rachunek wyników za 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za 2014

 

Sprawozdania za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013

spr2013b spr2013a

Sprawozdania za 2012 rok

Bilans 2012 Rachunek wyników 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012
Sprawozdanie finansowe 2012

 

Sprawozdania za 2011 rok

 


 

Sprawozdanie finansowe za 2011
Sprawozdanie merytoryczne 2011

Sprawozdania za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe 2010
Sprawozdanie merytoryczne 2010

Sprawozdania za rok 2020